TEKSTEN VAN DE LIEDEREN

Uw kop

A1    DROMEN WORDEN WAAR

 

Er is een eeuwenoude droom

die door de wereld gaat.

Een droom waarin de vrede wint

en haat niet meer bestaat.

Waarin een zwaard een ploegschaar wordt,

De wapenmarkt is ingestort.

Een droom waarin het veilig is op straat.

 

REFREIN:

Droom maar, geef maar door, vertel het aan elkaar.

Pak het op en zeg het voort en geloof in wat je hoort.

Dromen worden waar.

 

Er is een eeuwenoude droom

die steeds wordt doorverteld.

Een droom waarin je veilig bent

Voor onrecht en geweld.

Waarin een kind speelt met een slang.

Geen mens, geen dier is er nog bang.

Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. REFREIN

 

Er is een eeuwenoude droom

Die mensen uitzicht biedt.

Een droom waarin geluk het wint

van wanhoop en verdriet.

Waarin een nieuw begin ontstaat,

Een kind dat weer Gods wegen gaat.

Een droom waarin je licht en liefde ziet.        REFREIN:

 

 

 

 

A2         EEN MOOIE DROOM

 

Ik droom wel eens een mooie droom:

Een feest voor iedereen.

Met heel veel lekkers taart en room.

Je mag er zomaar heen.

De limonade is nooit op,

die komt uit een fontein.

We likken aaneen sleuteldrop

en dansen op het plein.

Met stoepkrijt kleuren op de stoep.

wat hebben we een pret!

Want nergens ligt er hondenpoep

en niemand roept: Naar bed!

De auto’s stinken niet op straat.

Ze rijden heel erg zacht.

En niemand huilt. Geen mens is kwaad,

want iedereen die lacht.

 

En opeens is alles weg………

Waar zou die droom toch zijn?

Wat is dat nou toch jammer zeg!

Die droom was juist zo fijn!

 

 

 

 

 

 

Ik hoorde van de droom van God:

Een droom voor iedereen.

Daar maakt geen mens meer wat kapot

en niemand is alleen.

De mensen houden van elkaar.

Ze helpen jou en mij.

En nergens, nergens is gevaar,

dus iedereen is blij.

De koning is geweldig goed.

Er is geen ruzie meer.

Die koning zegt ons hoe dat moet,

want hij is onze Heer.

En niemand heeft meer honger daar.

Wie arm is krijgt het meest.

De mensen zorgen voor elkaar.

Het leven is een feest!

 

’t Is maar een droom. Wat jammer zeg!

Maar weet je wat God zegt?

Die is zò mooi. Die mag niet weg.

Die droom, die maak ik echt!

 

 

 

 

A3    EEN LIED ROND DE TAFEL

 

Een lied rond de tafel

met wijn in overvloed.

Een lied rond de tafel

met brood dat leven doet.

Daarvan wil ik zingen

een liedje keer op keer.

Want ik deel er de dingen

en alles smaakt naar meer.

 

Een lied rond de tafel

van Jezus in de zaal.

Een lied rond de tafel

van ’t laatste Avondmaal.

Daarvan wil ik zingen

een liedje o zo graag.

Want ik deel er de dingen

en dat heeft Hij gevraagd.

 

Een lied rond de tafel

van onze wereld groot.

Een lied rond de tafel

van iedereen wil brood.

Daarvan wil ik zingen

een liedje keer op keer.

Want ik deel er de dingen

en daar is Jezus weer.


A4  WANT JE HEBT EEN DROOM

 

Soms ben je alleen en een beetje bang misschien.

Verlies je de moed, ga je alles donker zien.

O ja je probeert, maar ziet het de mist in gaan.

En dan, dan komt het erop aan.

 

REFREIN:

Want je hebt een droom, dat alles anders kan.

Dat niets je tegenhoudt, je weet het komt ervan.

Ja, je hebt een droom, die altijd sterker is,

dan alle duisternis, ja je hebt een droom.

 

En kijk om je heen in je eigen buurt misschien.

Je ziet er zoveel die het eig’lijk ook niet zien.

Ze staren zich blind op wat er is misgegaan.

En dan, dan komt het erop aan.          REFREIN:

 

En wat kun je doen, is het niet teveel misschien.

Wat ziet het eruit, het is niet om aan te zien:

De wereld is ziek, hoe kan het ooit beter gaan.

Dus toch, dus komt het erop aan.       REFREIN:

 

 

 

 

 

A5    HIER KUN JE OP VERHAAL KOMEN

 

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar.

In taal en teken wordt hier jouw droom bewaard Een boek dat je zelf schrijft,

een tekening ingelijst,

dat je mag delen met elkaar,

dat je mag delen …… met elkaar!            

 

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar.

Hier kom je weer tot leven luister maar:

Een woord, hoor het spreekt je aan,

een lied waar je voor gaat staan,

dat je mag delen met elkaar,

dat je mag delen……… met elkaar!

 

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,

en reizen in de ruimte geloof het maar.

De stilte die opengaat,

een hart dat zich raden laat,

voor wie wil delen met elkaar,

voor wie wil delen…….. met elkaar!

 

 

 

 

 

 

A6   GOEDE GOD

 

Goede God,

 

U weet wat wij voelen.

U kent onze gedachten.

U weet wie wij zijn.

Luister naar de woorden

Die wij samen bedachten.

help onze wereld

In het groot en in het klein.

 

 

 

 

A7  DANKGEBED

 

Dank U God voor deze dag

en voor al die keren,

dat we lachten met elkaar

en iets konden leren.

Het is tijd, we gaan naar huis

en we zingen samen:

Geef aan ons Uw zegen mee

God wees met ons.

Amen.

 

 

A8   ONDERWEG

 

Altijd zijn we onderweg.

Onderweg naar morgen.

Met de dromen van vandaag

met geluk en zorgen.

Af en toe een beetje zon,

af en toe wat regen,

want soms is het leven fijn

en soms zit het tegen.

 

REFREIN:

Het leven is een reis.

Een reis langs heel veel wegen.

We reizen samen of alleen.

We weten soms niet goed waarheen,

maar gaan op hoop van zegen.

 

Altijd zijn we onderweg,

Zoeken nieuwe wegen.

En we komen elke keer

Nieuwe mensen tegen.

Vragen naar de goede weg

bang om te verdwalen.

Kiezen hoe we verder gaan

en de koers bepalen.

 

REFREIN:

A9   LEEK LESHALOM

 

REFREIN:

Leek leshalom, ga tot vrede.

Leek leshalom, doe het recht.

Leek leshalom, leek leshalom,

Shalom, shalom, doe het echt.

 

Dan gaan de groten door de knieën

en komt er oog voor klein.

Dan vallen muren tussen mensen

en kan er vrede zijn.

 

REFREIN:

 

Dan krijgt wie hongert weer te eten

van onze overvloed.

Dan zitten arm en rijk aan tafel

en wordt het leven goed.

 

REFREIN:

 

Dan komt er vrede tussen volken

met eerbied voor elkaar.

Als mensen doen wat ze beloven,

dan wordt shalom echt waar.

 

 

A10   WE STEKEN EEN KAARS AAN

 

God, het is wel eens donker om  ons heen.

We voelen ons verdrietig en soms alleen.

Soms zijn we ziek, we voelen ons niet goed.

Bent U er dan, bent U erbij?

Maakt U ons weer een beetje blij?

Geeft U ons dan weer moed?

 

We steken een kaars aan.

Dat licht brengt ons bij U.

Want U lijkt op dat warme licht.

Er komt een gloed op ons gezicht.

’t Wordt fijner met elkaar.

 

We steken een kaars aan.

Dat licht brengt ons bij U.

Dat licht zegt wat ik zeggen wil.

We worden samen even stil

’t Wordt fijner met elkaar.

 

Want U lijkt op dat warme licht.

Er komt een gloed op ons gezicht.

’t Wordt fijner met elkaar.

 

 

 

 

A11   GA JE MEE?

 

REFREIN:

Ga je mee? Zeg niet “nee”,

Maar sta op en doe mee.

Zet je voetstappen in die van mij.

Volg het spoor en ga door.

Of ga jij liever voor?

Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

 

Welke weg wil je gaan?

En waar wil je naar toe?

Blijf niet zitten waar je zit,

Ook al voel je je moe.      REFREIN:

 

Is de weg soms te lang?

Zak je weg in het zand?

Er zijn hobbels op het pad,

maar ik geef je een hand.  REFREIN:

 

Loopt de weg bijna dood?

Zie je nergens een spoor?

In de verte wordt het licht:

Gaat de weg daar soms door?          REFREIN:

 

 

 

 

 

A12     ZING HET DOOR!

 

1.Luister naar dit zingen.

   Ik zing dit liedje voor.

   Geef jij het dan weer door?

   Neem dit lied maar mee.

   Neem dit lied maar mee.

 

2. Neem dit lied maar mee.

   Het maakt de mensen blij.

   Kom zing het mee met mij.

   Laat het altijd klinken.

   Laat het altijd klinken.

 

3. Laat het altijd klinken.

   Als niemand het verwacht,

   Ook midden in de nacht.

   Zing dit lied van hoop.

   Zing dit lied van hoop.

 

4. Zing dit lied van hoop

   Als sterkte bij verdriet.

   Voor wie geen uitweg ziet.

   Blijf het altijd zingen.

   Blijf het altijd zingen.

 

 

 

5. Blijf het altijd zingen.

   Bij onrecht en bij pijn.

   Voor wie geslagen zijn.

   Geef het lied jouw kleur.

   Geef het lied jouw kleur.

 

6. Geef het lied jouw kleur.

   Voor wie het donker dreigt.

   En niets van ’t leven krijgt.

   Blijf het adem geven.

   Blijf het adem geven.

 

7. Blijf het adem geven.

   Voor wie de kracht ontbreekt.

   Voor wie geen mens meer spreekt.

   Draag het met jouw stem.

   Draag het met jouw stem.

 

8. Draag het met jouw stem.

   De hele wereld door.

   Zo zing je zelf een spoor.

   Luister naar dit zingen.

   Luister naar dit zingen.

 

 

 

 

 

A13. HET WONDER VAN EEN NIEUW BEGIN

 

De dagen zijn nog koud en kil.

De nachten zijn nog lang.

Straks is het licht en schijnt de zon.

Haar warmte streelt je wang.

 

REFREIN:

Je ziet het niet en toch…..

Het komt! Het is een wonder,

Het wonder van het nieuw begin

En dat is heel bijzonder.

 

De takken van de boom zijn kaal.

Er zijn geen blaadjes aan.

Maar in die knoppen groeit al iets.

Ze zullen open gaan.   REFREIN:

 

We stoppen zaadjes in de grond.

Wat zijn die zaadjes klein.

Toch zit daarin een boom verstopt

Die later groot zal zijn.   REFREIN:

 

Het leven is soms koud en kil.

Er is verdriet en pijn.

Dat  blijft niet zo: er komt iets nieuws

En dat zal beter zijn.     REFREIN:


A 14.  IK BEN LEVEND WATER

 

Ik ben voor jou een frisse waterbron.

Levend water dat zal stromen.

Ik neem je mee

op de golven van de zee.

Je zal door mij als nieuw

aan de overkant komen.

 

REFREIN:

Water gegeven, als leven voor jou.

Zo wil ik zijn in jouw leven.

 

Ik ben voor jou een vaste waterbron,

Jij mag altijd bij mij drinken.

Ik geef je geest,

het begin van een nieuw feest.

Ik houd je vast,

als jij naar de bodem zal zinken

 

REFREIN:

 

Ik ben voor jou een zuiv’re waterbron

Als een spiegel voor je leven.

Ik laat je zien

wat je kiezen kunt  misschien.

Zo kan ik jou, als waterbron

helderheid geven.

A 15. GOD VAN ALLE MENSEN

 

God van alle mensen, luister naar ons zingen.

God van alle mensen, U blijft ons omringen,

Ook al gaat het mis af zijn we U vergeten,

U laat altijd weten dat U van ons houdt.

God van alle mensen, luister naar ons bidden.

Help onze wereld, blijf in ons midden.

Amen.

 

 

 

 

A 16.  GELOOFSBELIJDENIS

 

Ik geloof dat U bestaat,                    Alleluja

En de wereld hebt gemaakt.             Alleluja

 

Dat Uw Zoon ter wereld kwam,       Alleluja

Dood en lijden op zich nam.            Alleluja

 

Dat het oude eens verstomt,            alleluja

En de Zoon ter wereld kwam.                   Alleluja

 

Dat de Geest de kerk bezielt.       Dat geloof ik.

Eén maakt wat de mens vernielt. Dat geloof ik.

 

 

A17.  SCHEPPINGSLIED

 

Wat zegt God op de eerste dag?

Hij zegt: “Ik wil nu licht.

Het licht wordt dag, het donker nacht.

Het is een mooi gezicht.”

 

REFREIN:

Eerst zit alles door elkaar, door elkaar.

Alles donker, leeg en naar.

Maar kijk eens wat God doet.

Hij zet alles op zijn plaats

en maakt alles goed.

 

Wat zegt God op de tweede dag?

“De hemel wordt mooi blauw.

Er komen witte wolken in.

Het wordt een dag voor jou.”REFREIN:

 

Wat zegt God op de derde dag?

“Ik maak nu zee en land,

Hier komt het water, daar de grond

Waarin ik zaai en plant.”                 REFREIN:

 

Wat zegt God op de vierde dag?

“Ik wil een zon en maan

en sterren licht voor dag en nacht

daar heb je houvast aan.”                REFREIN

Wat zegt God op de vijfde dag?

“Ik heb een goed idee

ik wil veel vogels in de lucht

en vissen in de zee.”               

 

REFREIN:

Eerst zit alles door elkaar, door elkaar.

Alles donker, leeg en naar.

Maar kijk eens wat God doet.

Hij zet alles op zijn plaats

en maakt alles goed.

 

 

Wat zegt God op de zesde dag?

“Ik maak er dieren bij.

´t Is bijna klaar nu komt de mens.

Die lijkt precies op mij.”                  REFREIN:

 

Wat zegt God op de laatste dag?

“’t Is klaar en ik ben blij.

De aarde is zo mooi en goed  

Ze is van jou en mij.”    REFREIN:

 

 

 

 

 

 

A 18. DOOR HET WATER

 

REFREIN:

Ik ben Mirjam, ons volk is vrij.

Ik zing een lied, want ik ben blij.

Wij zijn door het water gegaan

en we kwamen veilig aan.

 

Ik zing een vrolijk liedje,

want God gaat met ons mee.

En de paarden de ruiters

stortte hij in zee.

                                      REFREIN:

Ik zing een vrolijk liedje,

ik speel de tamboerijn.

En de mensen gaan weer dansen.

vrij zijn is heel fijn.

                                      REFREIN:

Ik zing een vrolijk liedje,

hier aan de overkant.

En we gaan nu samen verder

naar ’t beloofde land.

                                      REFREIN:

 

 

 

 

 

A 19 WIE IS JEZUS?

 

Refrein:

Wie is Jezus? Wie is hij?

Waar komt hij vandaan?

Waar heeft zijn wieg gestaan?

Waar ligt zijn oorsprong, zijn begin?

Wat is zijn boodschap, wat zijn zin?

Zijn naam wordt overal genoemd.

Soms verguisd, soms geroemd.

Wie is hij toch?

 

Wie hij was? Ze zeggen: zoon van God,

een koning,  een profeet.

Wie hij was? Een mens onder de mensen

die wonderen deed.

                                               REFREIN:

Wie hij was? Een tovenaar misschien,

een goochelaar, een held?

Wie hij was? Ging hij voor eigen glorie,

voor macht en voor geld? 

                                               REFREIN:

Wie hij is? Dat zie je als je kijkt

wat hij met mensen doet.

Wie hij is? Hij is nog steeds een voorbeeld

van kracht en van moed.

                                               REFREIN:

 

A 20 VEEL TE GEVEN

 

REFREIN:

Zet je licht niet weg in het donker.

Verstop het niet in de nacht.

Want we kunnen jouw stralen niet missen,

er is altijd iemand die er op wacht.

 

Want een mens heeft veel te geven:

mooie dromen.

Echte vragen: Waarom ben je zo alleen?

Heb je ’t koud of wil je schuilen?

Voel je dat je hard moet huilen?

Ik ben bij je en misschien

wordt het warmer om je heen.

                                                        REFREIN:

Want een mens heeft veel te delen:

lieve liedjes.

Leuke grappen en plezier voor iedereen.

Lijkt er niks meer te gebeuren

dat je leven mooi kan kleuren.

Ik ben bij je en misschien

wordt het lichter om je heen.

                                                        REFREIN:

 

 

 

 

A 21.  ROND DE TAFEL

God van alle mensen,

bedankt voor de zon,

de wolken en de regen,

voor alles wat we kregen.

Brood om te leven,

zomaar gegeven elke dag weer.

Samen rond de tafel, groot en klein.

Samen rond de tafel, wilt u bij ons zijn.

Mmmmmmmm………….

 

 

A 22. GENOEG VOOR IEDEREEN

Wij zijn met velen bij elkaar.

Waar moeten we van leven?

Er is genoeg, laat Jezus zien,

genoeg om door te geven.

Vijf broden en twee vissen maar.

We zitten bijna zonder!

Nu houdt het op. Er is haast niets.

Maar dan gebeurt een wonder.

 

Het houdt niet op. Er is genoeg,

al zijn we met zovelen.

Er komt gewoon geen einde aan.

We blijven aan het delen.  (2x)

Er komt gewoon geen einde aan

We blijven aan het delen….. (2x, 1x neuriën)

A 23  IK ZAL ER ZIJN

 

Ik zal er zijn voor jou, ik zal er zijn.

Ik zal er zijn in jouw verdriet.

Als jij ’t even niet meer ziet.

Ik zal er zijn in de woestijn,

ik zal er zijn.

 

Ik zal er zijn voor jou, ik zal er zijn.

Ik zal er zijn als ‘t leven lacht.

Ik ben er bij ook in de nacht.

Ik zal er zijn in de woestijn,

ik zal er zijn.

 

Ik zal er zijn voor jou, ik zal er zijn.

Ik zal er zijn voor klein en groot.

Ik schenk je water en geef brood.

Ik zal er zijn in de woestijn,

ik zal er zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A24. FEEST IN DE KERK

 

Feest in de kerk, feest bij de mensen,

blijde gezichten om je heen.

Vrolijk en blij, veel goede wensen.

Niemand voelt zich vandaag alleen.

Fijn als je samen eten mag

aan tafel bij de Heer,

vandaag en telkens weer.

 

Eucharistie, brood om te breken,

veelzeggend menselijk gebaar.

Kostbaar geheim, duidelijk teken

van willen leven voor elkaar.

Christus de Heiland breekt zichzelf

voor God, voor jou en mij.

En daarvoor danken wij.

 

Tafel van een, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,

oud en vergeten nieuw geheim.

Breken en delen, zijn wat niet kan,

doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

 

 

 

A 25. EVANGELIE-ACCLAMATIE

 

Heer, laat Uw woord spreken op de adem van Uw Geest.

 

 

A 26. ADEM ONS OPEN

 

Kom adem ons open,

Kom adem ons open,

Adem ons open .

 

 

A 27. BROOD GEBROKEN

 

Brood gebroken, wijn gedeeld.

Teken van elkaars gelijken.

Liefde, woorden, handen reiken,

spelend in Gods toekomstbeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 28. OP JE RUG IN HET GRAS

Lig je op je rug in het gras,

heel de hemel langs te turen,

naar de sterren daar te gluren

en je ziet er als maar meer:

poolster, kleine, grote beer.

God wat bent U groot!

 

Lig je op je rug in het gras,

even naar jezelf te kijken,

even maar te vergelijken.

Wat stel jij dan nu nog voor?

En de aarde draait maar door.

God wat zijn we klein!

Lig je op je rug in het gras,

denk je nog wat ogenblikken;

U laat ons niet zomaar stikken,

want U hebt ons zelf gewild.

Van een baby wordt U stil.

God wat bent U groot!

 

Vogels, vliegers, fladderaars,

Steenbok, stekelbeest en baars,

Hoog en droog of diep in het water.

grommend of alleen gesnater

Op die alle mag ik passen,

piepklein of allang volwassen,

God wat bent U groot!


A 29. AANGERAAKT

 

Als de liefde overwint

en de haat geen kans meer krijgt,

als de wapens eind’lijk zwijgen

en geen mens meer wordt bedreigd.

En als iedereen vrede wil maken,

dan is het net of hemel en aarde elkaar raken.

 

REFREIN:

Wat een prachtig visioen!

Wat kun je beter wensen?

God raakt je even aan,

een droom van alle mensen.

 

Als een vogel in de lucht

het begin is van een lied.

Als de glimlach van een kind

in de plaats komt van verdriet,

Als een lam het kan winnen van draken,

dan is het net of  hemel en aarde elkaar raken.

 

REFREIN:

 

 

 

 

 

A30. BROOD VOOR ONDERWEG

REFREIN:

Brood voor onderweg. Brood om van te leven.

Brood aan ons gegeven. Geef het aan elkaar.

 

Zonder brood kun je niet leven.

Zonder brood gaan mensen dood.

God geeft ons het daag’lijks brood.

Hij gaf manna en geeft graan.

Energie om daar te gaan.

                                      REFREIN:

Brood laat zich in stukken breken.

Dan krijgt iedereen een deel

En geen mens heeft dan teveel.

Brood voor jou en brood voor mij.

Samen delen is pas fijn.

                                      REFREIN:

Jezus zei: “Ik geef je leven.

Ik ben brood dat leven geeft,

Brood dat God gegeven heeft.

Wie bij mij komt leeft voorgoed.

Die vindt kracht in overvloed.

                                      REFREIN:

Wij staan samen om de tafel.

Samen breken wij het brood,

Denken dan aan Jezus’dood.

Aan het leven dat hij bracht.

En wij delen in zijn kracht.


A31. LEVE DE LIEFDE!

 

Al kon ik iedereen verstaan en sprak ik elke taal,

zonder liefde was het niets,

was ik nergens was ik niets,

nee niet meer dan een heleboel kabaal.

Alles weten wat er is, elk geheim verklaard.

Een geloof dat heel veel kan.

Dat is heel veel waard.

Alles geven wat ik heb aan wie niets bezit.

Wat geweldig was ik dan!

Toch bedenk ik dit:

 

Al was ik zo en kon ik dat,

en gaf ik alles op,

zonder liefde was ik niets,

was ik nergens was ik niets,

nee, niet meer dan wat lucht, een lege dop.

Liefde heeft een berg geduld.

Liefde schept niet op.

Als je lief hebt zet je niet steeds jezelf voorop.

Liefde kan geen onrecht zien.

Liefde hoopt en wacht.

Als je lief hebt zie je licht, ook al is het nacht.

En als alles zal vergaan zal de liefde nog bestaan,

zal de liefde verder gaan.

Leve de liefde!

Want de liefde, daar komt het op aan.

A32. ER IS EEN TIJD

Er is een tijd van komen

en ook een tijd van gaan.

Een tijd van voluit lachen.

Je kunt de wereld aan.

Maar soms zijn er de tranen,

een tijd van diep verdriet.

Misschien is er dan iemand

die laat zien wat jij niet ziet.

 

REFREIN:

Dat is de helderblauwe hemel,

de vogels in een vlucht.

De bonte bloemenkleuren,

de wolken in de lucht.

De hoop op “na de regen

komt tòch de zonneschijn.”

Straks kun je er weer tegen.

Je ziet de kansen die er zijn.

 

Er is een tijd van werken

en ook een tijd van vrij.

Een tijd van languit niksen,

het zwoegen is voorbij.

Maar soms zijn er die dagen,

dan kun je ’t even niet.

Misschien is er dan iemand

die laat zien wat jij niet ziet.  REFREIN:

A33. DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

 

Er was een man. Hij was gewond.

Hij lag geslagen op de grond.

Daar kwam een priester aan.

Helpt die hem op te staan?

Maar nee, hij had geen medelij.

En liep heel snel voorbij.

 

Er was een man. Hij was gewond.

Hij lag geslagen op de grond.

Toen kwam er een Leviet.

Geeft die hem zorg of niet?

Maar nee, hij had geen medelij.

En liep heel snel voorbij.

 

Er was een man. Hij was gewond.

Hij lag geslagen op de grond.

Daar kwam weer iemand aan.

Het was een Samaritaan.

En ja, hij zag zijn zorg en pijn.

‘k Wil jou naaste zijn.

 

 

 

 

 

 

A34. SCHEVE VERHOUDINGEN

 

Waarom is het zo scheef verdeeld?

Dat is toch niet terecht?

De rijkdom hier, de honger daar.

We praten en we praten maar.

Maar niemand zet iets recht.

 

Waarom is het zo scheef verdeeld?

Weet jij waaraan het schort?

De één heeft grote overvloed

en weet niet wat hij kiezen moet.

Een ander komt tekort.

 

Waarom is het zo scheef verdeeld?

Wie trekt ons in balans?

We zoeken naar een evenwicht,

want onze wereld is ontwricht.

Wie geeft ons nog een kans?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 35.   KOM GA MEE

 

Kom ga mee, geef ieder een hand.

Samen bouwen aan een nieuw land.

Het Rijk van God leeft diep in je hart.

Vandaag begint een nieuwe start.

 

Kom ga mee en kijk om je heen.

Arm en rijk verdeelt iedereen.

Dood, verdriet, ellende en pijn

waar levenslicht had kunnen zijn.

 

Kom ga mee en kijk elkaar aan.

Laat een nieuwe wereld ontstaan.

Waar geen oorlog ooit meer begint.

en waar de liefde overwint.

 

Kom ga mee, neem ieder zijn hand.

Neem hen mee naar het nieuwe land.

Met vrede, liefde diep in je hart.

Vandaag begint een nieuwe start.

 

A 36. VREDESWENS

 

Vrede mag hier, van hand tot hand.

Vrede wil thuis zijn in ieder land.

Vrede van mens tot mens,

Gods hartewens.

A 37. VREDE IN ALLE TALEN

Refrein:

Vrede in alle talen,

de hele wereld door.

Vrede kent zoveel woorden.

Vrede komt overal voor.

Mir, pace, peace en fred.

Friede, ronge, sholem.

Damai, baris, la paix.

Wie geeft de vrede stem?

 

Dans de vrede op de pleinen.

Zing de vrede in het rond.

Voel de vrede in je leven

Spreek de vrede met je mond.

 

Hoor de vrede in de mensen.

Zie de vrede in je hand.

Lach de vrede in de harten.

Smeed de vrede tot een band.

 

Mir, pace, peace en fred.

Friede, ronge, sholem.

Damai, baris la paix.

Wie geeft de vrede stem?

 

 

 

A 38.  ONZE VADER

 

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten:

Zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven

in een wereld zonder pijn.

In Uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien kan zijn.

 

Help ons samen goed te leven

en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,

maar weer samen verder gaan.

 

Help ons om te zien wat goed is

en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen,

dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,

Dat U onze wereld leidt.

Met Uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks. Altijd. Amen.

A 39. DE WERELD ROEPT OM RECHT

 

Goede God, wilt U naar ons luisteren

als wij tot U bidden.

Wij vragen U: verhoor ons,

de wereld roept om recht.

 

Dank U God,

dat U er altijd bent.

Zorg voor onze wereld.

Amen.  Amen.

 

 

A40. SAMEN STIL

 

Wat goed dat we hier samenzijn!

Wat fijn dat ik hier ben.

Ik hoor erbij.

Zij kennen mij,

zoals ik hen ook ken.

U hoort bij ons, God. Wij bij U.

U bent hier om ons heen.

Waar wij ook gaan,

waar wij ook staan,

U laat ons nooit alleen.

Amen.

 

 

A 41. DE KRACHT VAN HET LICHT

In het begin kwam er licht,

kwam er leven.

Eerst was het nacht

en daarna werd het dag.

Licht werd aan ons

bij de schepping gegeven.

Licht maakt je vrolijk

en zorgt voor een lach.

Knoppen gaan open,

een bloem komt tot bloei.

Groen wordt de aarde

want licht zorgt voor groei.

 

Wie ziet het? Wie zoekt het?

Dat licht met zijn kracht.

Het vecht met het donker.

Het vecht met de nacht.

 

Eens kwam een mens

als een licht in het donker.

Licht in een wereld

vol oorlog en haat.

Ster in de nacht

met een hemels geflonker.

Mens die laat zien

dat er liefde bestaat.

Kwaad wordt bestreden,

het licht geeft ons moed.

Ooit op een dag

wordt de aarde weer goed.

 

Wie ziet het? Wie zoekt het?

Dat licht met zijn kracht.

Het vecht met het donker.

Het vecht met de nacht.

Wie ziet het? Wie zoekt het?

Dat licht met zijn kracht.

Het donker zal wijken.

Het licht grijpt de macht.

 

A 42. DELEN

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kun je ons te eten geven?

Vijf broden en twee vissen

voor al die mensen daar.

’t Is veel te weinig. Op is op.

We spelen het niet klaar.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daarvan kunnen wij niet leven.

“Kom aan”, zei Jezus, “delen!”

Dat hebben we gedaan.

Het kwam niet op.

Er was teveel.

Er kwam geen einde aan.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,dat geeft hoop en dat doet leven.

A 43. NIEUWE WEGEN

Ze waren maar gaan vissen.

Ze zaten in de boot.

Zo vulden ze de leegte op,

het gat na Jezus’dood.

Ze vingen niets die lange nacht.

Voor niets gezwoegd, voor niets gewacht.

De dag brak bijna aan.

“Probeer iets anders,”zei een stem.

Daar stond een man. Ze zagen hem

opeens vlakbij hen staan.

Refrein:

Ze gooiden het over een andere boeg.

Ze gooiden het roer om en vingen genoeg.

Zomaar op hoop van zegen

gingen ze nieuwe wegen.

 

Ze hadden veel gevangen.

Het was een goed advies.

Wie was die man daar aan de kant?

Wie was hij nou precies?

En toen begrepen ze iets meer:

Hij moest het zijn,

het was de Heer.

Het licht brak langzaam door:

We moeten verder in zijn geest.

Niet blijven bij wat is geweest,

Maar verder op dat spoor.     RFEFREIN:


A 44.  HET LIED VAN DE DOPER

 

Kwam van Godswege, een man in ons bestaan,

een stem om te getuigen,

Johannes was zijn naam.

Man van Godswege, Johannes is zijn naam.

 

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,

geen kwaad mag zijn bedreven,

maak alle paden recht.

Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

 

Doper, wat moeten zij doen totdat Hij komt?

“In hoop en vrees doet boete,

gelooft in zijn verbond.”

Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?

 

Volk uitverkoren om in het licht te gaan:

Een kind wordt u geboren

Messias is zijn naam.

Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan. 

 

 

 

A 45. DAN IS HET FEEST

 

Een herder telt zijn schapen.

Eén schaap is er niet bij.

De herder zoekt en zoekt en zoekt.

Hij vindt het en is blij.

 

REFREIN:

Dan is het feest voor iedereen.

Nu is er niets dat mist.

Want zeg nou zelf, het is pas feest

als iedereen er is.

 

Een vrouw verliest een muntje.

Die munt is zomaar kwijt.

De vrouw zoekt overal in huis.

Ze vindt  het na een tijd.

                                                        REFREIN  

Een vader heeft twee jongens.

Eén zegt: “Dag pa, ik ga.”

Hij gaat ver weg, maar op een dag

komt hij terug. Hoera!

                                                        REFREIN

Een koning geeft een feestje

maar niemand heeft er tijd.

De koning zendt zijn dienaars heen

en ieder wordt verblijd!                    REFREIN

A 46. HET UITZWAAILIED

 

REFREIN:

Zwaai mij maar uit, zwaai mij maar uit.

Zwaai mij, zwaai mij maar uit.                 

 

Misschien wil ik wel naar Mexico.

Zonder risico, zonder risico.

Rij ik paard op een paardenshow.

Mi amigo, mi sombrero, dat gaat zo!

REFREIN:

Misschien wil ik wel in Rusland zijn.

Op het Rode Plein, op het Rode Plein

Smoorverliefd in de maneschijn.

Wat een bofje, nazdarofje, dat is fijn!                                                                REFREIN:

Misschien wil ik wel naar Griekenland.

Door de zon verbrand, door de zon verbrand,

Diep in slaap aan de waterkant.

Kaliemèra, kaliespèra, op het strand.

                                               REFREIN:

Maar ga ik weg, God waakt over mij,

En dat maakt mij blij, en dat maakt mij blij.

Heel veel vrije dagen, heerlijk vrij.

Altijd samen, samen altijd zij aan zij!

                                               REFREIN: 2x

 

 

A 47. IEDEREEN IS WELKOM

REFREIN:

Iedereen is welkom         iedereen is welkom

en ieder hoort erbij.       Ieder hoort erbij  

Iedereen is welkom        iedereen is welkom

ook jij en jij en jij.(2x)   en jij en jij en jij en

 

Kom binnen je bent welkom,

want jij hoort er ook bij.

De deur staat voor ons open

dus kom er nu maar bij ….want….

                                               REFREIN:

Het licht komt door de ramen,

we zingen honderd uit.

We bidden allen samen,

want God nodigt ons uit….. dus…..

                                               REFREIN:

We delen alles samen,

verdriet en ook plezier.

We luist’ren naar verhalen:

Gods schepping, mens en dier…. en……

                                               REFREIN

 

 

 

 

 

 

A 48. LANGS BEELDEN VAN HOOP

REFREIN:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

 

In het begin klinken woorden van leven,

bloemen van hoop bloeien in de woestijn.

Want onze Heer heeft het kwade verdreven

toen Hij koos om een mens te zijn.

                                                        REFREIN:

Licht uit de hemel! Een stralende morgen

opent voor mensen een vergezicht.

Zo kun je gaan, in vrede geborgen,

dromend een droom van aanstekelijk licht.

                                                        REFREIN:

Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen!

Zinloos de steen, want Jezus leeft!

Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen

vieren het leven dat Hij met ons deelt.

                                                        REFREIN: 

 

 

 

A49.   EER AAN GOD

 

Eer aan God in de hemel

en vrede op aarde.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria, gloria, gloria.

Eer aan God in de hemel

en vrede op aarde

voor de mensen waar God van houdt,

Waar God van houdt.

 

Eer aan God in de hemel

en vrede op aarde.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria, gloria, gloria.

Eer aan God in de hemel

en vrede op aarde

voor de mensen waar God van houdt,

Waar God van houdt.

  

 

A50. ALL RIGHT!

Ik zie mensen in fabrieken

werken voor een schamel loon.

Ongehoord en vaak vergeten,

lijdend onder machtsvertoon.

God dan zou ik willen schreeuwen:

“Grijp toch in. Kijk haar! Kijk hem!”

Maar dan hoor ik u al zeggen:

“Waarom gaf ik jou een stem?”

REFREIN:

Maak  mensenrechten waar.

Voor jou, voor mij, voor hem, voor haar.

Maak mensenrechten waar

Hier en daar! Met elkaar. Allright!

 

Ik zie mensen op de straten

zonder dak boven hun hoofd.

Met het duister in hun ogen

van een vuur dat is gedoofd.

God dan zou ik willen vragen:

“Waarom houdt u dit in stand?’

Maar dan hoor ik u al denken:

“Waarom gaf ik jou een hand?” 

Refrein:

Ik zie mensen zwaar gebukt gaan

onder wat het leven biedt.

Afgeschreven, weggeschoven

naar een plek die niemand ziet.

God dan zou ik willen bidden:

“Zorg dat iemand hen nog vindt.”

Maar dan antwoordt u mij zeker:

“Dat kan jij zijn mensenkind.”         Refrein 2x

A51.  ONZE VADER

 

Onze Vader in de hemel,

laat Uw naam geheiligd worden.

Laat Uw koninkrijk komen

en Uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 

A52. SPITS JE OREN

 

Hoor spits je oren,

er is zoveel geluid.

Hoor om te horen,

en pik het goede eruit.

 

REFREIN:

Want als je oren het goede horen.

Weten je handen wat ze zullen doen.

Dan zegt je mond waar het op staat.

Weten je voeten waar ze zullen gaan

Je ogen wat ze moeten zien.

Dan weet je hart waar het om gaat.

 

Hoor spits je oren,

een woord heeft zoveel macht.

Hoor om te horen

En hoor dat wat je slechts zag.

                                               REFREIN:

Hoor spits je oren,

er wordt zoveel gezegd.

Hoor om te horen

en hoor wat krom is en recht.

                                               REFREIN:

 

 

 

A53. NU IS HET LICHT GEWORDEN

 

Nu is het licht geworden.

De zon is opgegaan.

Het goede nieuws na deze nacht

heeft hier ons bij elkaar gebracht.

We kijken samen naar het licht.

Een nieuwe dag breekt aan.

REFREIN:

Licht! Licht! Raak ons aan.

Druppel onze dromen binnen,

help ons weer opnieuw beginnen,

Geef ons moed om op te staan.

 

Nu is het licht geworden.

Een mens is opgestaan.

De boze droom van dood en pijn

zal eens voorgoed verdwenen zijn.

God zelf breekt door het donker heen

en geeft het licht ruim baan.

                                               REFREIN: 

Nu is het licht geworden

en wij zijn opgestaan.

Want onze weg loopt niet meer dood.

We delen met elkaar het brood

en danken God voor dit begin.

We kunnen verder gaan.

 

 

Licht! Licht! Raak ons aan.

Druppel onze dromen binnen.

Help ons steeds opnieuw beginnen

En op Gods weg verder gaan.

 

 

 

A 54. PSALM 23

 

De Heer is mijn herder,

ik kom niets te kort.

Ik heb vertrouwen in mijn leven

En ik zie wel hoe het wordt.

Ik kom tot rust aan stille beekjes

en ik lig languit in het gras.

Hij geeft me troost als ik moet huilen.

En hij houdt me in de pas.

Ik ben niet bang voor wat gaat komen,

want ik voel me niet alleen.

Zo stap ik stralend in de toekomst.

Hij staat beschermend om mij heen.

 

 

 

 

 

 

A 55. U BENT BIJ ME

 

Goede God, hoog in de hemel

hoog in de hemel, bent U toch dichtbij.

Kijkt U naar mij, zorgt U voor mij,

wat goed dat U er bent.

 

Goede God, hoog in de hemel

hoog in de hemel, bent U toch dichtbij.

Denkt U aan mij, geeft U om mij,

Wat goed dat U mij kent.

 

U bent bij me als ik slaap,

U bent bij me als ik speel.

Dank U wel God, dank U wel.

U geeft me heel veel.

U bent bij me als ik huil,

U bent bij me als ik lach.

Dank U wel voor zoveel goeds,

zoveel goeds, elke dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

A56. SAMEN

 

En als we samen lachen is het feest.

En als we samen zingen klinkt het voller.

En als we samen huilen, troosten wij elkaar.

“Alleen” is nooit het beste woord geweest.

 

En als we samen kijken, zien we meer.

En als we samen dromen wordt het mooier.

En als we samen delen is er vast genoeg.

Het woordje “samen” past zo bij de Heer.

 

En als we samen zijn, is God erbij.

En als we samenwerken, zijn we sterker.

En als we samen danken,

 viert de hemel feest.

“Samen is: God en ik en u en jij.

  

 

 

 

A57. HEB JIJ HET GEHOORD?

 

REFREIN:

Heb jij het gehoord, je mag bij hem zijn.

De tafel is gedekt met brood en wijn.

Heb jij het gehoord je mag bij hem zijn.

De tafel is gedekt met brood en wijn.

 

Jezus roept de vissers:

Kom ga met me mee,

ik maak van jullie vissers

uit een mensenzee.

                                      REFREIN:

Jezus helpt de blinden.

Geeft hen weer wat zicht,

Zodat ze kunnen kijken

In het nieuwe licht.

                                      REFREIN:

Jezus leert de mensen:

Zorg goed voor elkaar,

deel van al je dingen

maak de liefde waar.

                                      REFREIN:

Jezus vraagt ons allen:

Kom en eet met mij,

aan deze grote tafel

is een plaatsje vrij.

                                      REFREIN:

A 58.  DIT IS ONS GELOOF

 

Wij geloven dat God de aarde heeft bedacht

met de vissen in de golven,

met de vogels in de wolken,

met de dieren op het land,

elke bloem, elke plant.

Wij geloven dat God onze aarde heeft bedacht

en van ons een beetje liefde verwacht. 2x

 

Wij geloven dat God alle mensen heeft gewild

om te leven op de aarde,

om de vrede te bewaren,

om een zonnestraal te zijn:

Licht van God, zo zijn wij.

Wij geloven dat God alle mensen heeft gewild

en in ons zijn mooiste dromen verbeeldt.  2x

 

Wij geloven dat God

hier gezien wordt en gehoord

in de woorden die wij bidden,

in de klanken die wij zingen,

dit moment van samenzijn:

in het brood, in de wijn.

Wij geloven dat God

hier gezien wordt en gehoord.

Dit is ons geloof. Wij geven het door. 2x

 

A 59.  WE KWAMEN HIER OP ADEM

 

We kwamen hier op adem.

We zochten naar wat licht,

een woord van troost, een beetje hoop,

een droom, een ver gezicht.

 

REFREIN:

Laten we nu weer op weg gaan,

op weg naar de plaats waar je hoort.

Op weg naar een wereld waar liefde kan groeien,

een wereld als tuin waarin vrede zal bloeien.

Kom  ga op weg en maak voort!

 

We droomden hier van liefde.

We hebben moed gevraagd.

We zochten samen naar de kracht

die heel ons leven draagt.

                                               REFREIN:

We vonden hier wat warmte.

We waren niet alleen.

We nemen nu Gods zegen mee

voor ons en iedereen.

                                               REFREIN:

  

 

A 60. GA OP WEG

 

Refrein

Ga op weg. Vind je spoor.

Ga de hele wereld door.

Want dan kom je mensen tegen

en ontdek je nieuwe wegen.

Ga op weg in Jezus’ naam en ga ervoor!

 

1. Nu sta jij hier nog te dromen

in de vroege ochtendzon.

Breng die droom, vanuit de schaduw,

naar een nieuwe horizon.

 

2. Wens elkaar de lieve vrede

in een wereld zonder pijn.

En deel uit met gulle handen.

Geef aan groot en geef aan klein.

 

3. Droog de tranen van de aarde,

vecht voor eerlijkheid en trouw.

Wijs de weg aan wie verdwaald zijn

en geef warmte in de kou.

 

 

 

  

A 61. ONE BIG WORLD

 

One big world

let’s share it together.

One big world

for you and for me.

One big world

for things will be better.

When we share them together

you’ll see.

 

   Uitspraak:

 

Wan bik wurlt

 

Lets sjer it toegether.

 

Wan bik wurlt

 

For joe end for mie.

 

Wan bik wurlt

 

Fot things wil bie better

 

Wen wie sjer them together

 

Joel sie

 

A 62. NOACH EN DE DIEREN

 

REFREIN:

Klop, klop, klop.

Noach bouwt een boot.

En de dieren twee aan twee

Mogen straks met Noach mee.

 

Kijk, daar is de slang.

Noach is niet bang.

Ook de slang mag mee

op de grote zee.

                                      REFREIN:

Kijk, wie zien we daar?

Da’s de adelaar.

Want hij mag ook mee

op de grote zee.

                                      REFREIN:

Kijk eens wie daar is!

Ja, dat is de vis.

En die vis zwemt mee

in de grote zee.

                                      REFREIN:

Kijk, de zwaluw hier

heeft ook veel plezier.

Want hij mag ook mee

op de grote zee.

                                      REFREIN:   
    

A63. VIER MET ONS MEE

 

Als je naar de hemel kijkt

In een donk´re nacht.

De volle maan, een verre ster,

Heeft iemand dat bedacht?

 

REFREIN:Vier met ons mee

een leven vol wond’ren.

Kom met ons mee

naar Gods wond’re land.

 

Als je in de golven speelt

En ze wiegen zacht.

Een mosselschelp een gele vis

Heeft iemand dat bedacht?           REFREIN:

 

Als je naar de wolken kijkt

In hun stille pracht.

Een regenboog, een schapenwolk,

Heeft iemand dat bedacht?           REFREIN:

 

A64. GLORIA

 

Eer zij de God van de hemel,

de Heer van de geschiedenis

Eer zij de koning der volken,

Gloria in excelsis.

Eer zij de Vader almachtig,

de God die hoog verheven is.

Wil onder mensen verkeren,

Gloria in excelsis!

 

Vrede bij mensen op aarde,

waar Hij al mee begonnen is.

Vrede bij kleinen en groten,

Gloria in excelsis.

Licht van de zon in de opgang

verdrijft de grote duisternis.

Vrede bij mensen op aarde,

Gloria in excelsis!

 

 

 

 

 

A65. JEZUS KOMT TERUG

Ik heb een vriend, die woont in mijn hart.

Hij is altijd bij mij, ‘k ben nooit alleen.

Ooit komt een dag, dat Hij hier zal zijn.

Dan slaat Hij zijn armen om mij heen.

 

Want Hij heeft beloofd:

“Ik kom terug, terug  voor jou”

Ja Hij heeft beloofd:

“Ik kom terug, terug voor jou”

 

REFREIN:

Jezus komt terug, dat moet je weten.

Alles wordt nieuw dat is een feit.

Vanaf die dag is er echte vrede

overal en altijd. 2x

 

Er zal geen ruzie zijn, geen oorlog,

geen gepest, geen honger, geen pijn,

Iedereen is blij.

Wat een feest zal dat zijn!

 

REFREIN:

Jezus komt terug dat moet je weten.

Alles wordt nieuw dat is een feit.

Vanaf die dag is er echte vrede

overal en altijd. 4x

 

A66. IS ER IETS WAT IK KAN DOEN

Is er iets, o Heer, waar ik U mee eer,

waar ik U mee kan verheugen?

Is er een mooie taak

waar ik U blij mee maak?

Is er iets wat ik kan doen?

Is er iets wat ik kan doen?

 

U die geduldig bent  en mijn gedachten kent,

U begrijpt wat ik wil zeggen:

Is er een mooie taak

waar ik u blij mee maak?

Is er  iets wat ik kan doen?

Is er iets wat ik kan doen?

 

Als ik iets aardigs doe, al ben ik nog zo moe

en ik maak een mens gelukkig;

Dat is mooie taak

waar ik u blij mee maak.

Dat is iets wat ik kan doen.

Dat is iets wat ik kan doen.

 

En als ik zing al nu  of als ik praat met U

daar kan ik U mee verheugen

Dat is een mooie taak

waar ik u blij mee maak.

Dat is iets wat ik kan doen.

Dat is iets wat ik kan doen.

A67. HET GEHEIM VAN DE LIEFDE

Wat is soms zacht, maar ook weer hard?

Wat laat je lachen of juist huilen?

Wat voelt er licht

of zwaar en zwart?

Waar kun je soms in schuilen?

 

REFREIN:

De liefde, het grote geheim van de liefde,

die alle woorden te boven gaat.

De liefde, de liefde, de liefde,

die sterker is dan haat.

 

Is het nu wit of stralend rood

en lijkt je hart te dansen?

Wat doet soms zeer, zo zwaar als lood?

Wat geeft je nieuwe kansen?

                                      REFREIN:

Wat sluipt soms weg, opeens en wreed

en laat jou met de vragen?

Wat slaat soms in

als een komeet

en zingt zo alle dagen?

                                      REFREIN:

A68. MOOIER MET JOU

 

REFREIN:

Twee mensen beloven trouw.

Twee mensen willen liefde delen.

Zeggen nu hoor ik bij jou,

omdat ik zoveel van je hou.

Jij bent mijn man en ik jouw vrouw.

Mijn leven wordt mooier met jou.

                                               REFREIN:

De zon is warmer, de wind minder guur.

De bloemen hebben meer geur

Er vliegen meer vrolijke vlinders in ’t rond.

en leven met jou krijgt meer kleur.

                                               REFREIN:

De dag is langer, de nacht minder koud

nu jij mij trouw hebt beloofd.

Er komen meer vrolijke dromen voorbij.

Ik hoor meer muziek in mijn hoofd.                                                    REFREIN:

 

 

 

A69. JEZUS DOET HET VOOR

 

REFREIN:

Jezus gaat naar mensen toe

Die ziek zijn of alleen.

Hij droogt hun tranen, geeft ze moed,

Hij gaat naar iedereen.

 

Hij leert de mensen liefde,

Hij doet het voor.

Jezus zegt als je zo doet

Dan komt het goed.

                                      REFREIN:

Hij leert de mensen delen,

Hij doet het voor.

Jezus zegt als je zo doet

Dan komt het goed.

                                      REFREIN:

Hij leert de mensen geven,

Hij doet het voor.

Jezus zegt als je zo doet

Dan komt het goed.

                                      REFREIN:

 

A70. BROOD EN WIJN

Jezus breekt het brood,

kijkt zijn vrienden aan.

Het zal niet lang meer duren

totdat hij zal gaan.

Hij geeft hen een beker,

een beker van wijn,

En zegt

“Na deze avond zal alles anders zijn.

Blijf dit doen en denk aan mij

Als je samenkomt.

Deel het brood en deel de wijn.

Ik zal bij je zijn.”

 

Wij breken het brood, kijken elkaar aan.

Wij zijn bijeengekomen

om te delen in Zijn naam.

In het brood en in de beker met wijn,

Voelen wij het teken Hij zal bij ons zijn.

Blijf dit doen en denk aan mij

Als je samenkomt.

Deel het brood en deel de wijn.

Ik zal bij je zijn.”

A71. KYRIE

Wij vragen Jezus,

die zoon van God de Vader is.

Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons.

 

Wij vragen |Jezus,

die ons laat zien wat liefde is.

Kyrie eleison. Heer ontferm U over ons.

 

Wij vragen Jezus,

die steeds voor mensen klaar wil staan.

Kyrie eleison. Heer ontferm u over ons.

 

Wij vragen Jezus,

Die angst en pijn verzachten wil,

Kyrie eleison. Heer ontferm U over ons.

 

Wij vragen Jezus,

Die nooit een mens alleen liet staan.

Kyrie eleison. Heer ontferm U over ons.

 

 

A72. JESUS REMEMBER ME

Jesus remember me

When you come into your kingdom.

Jesus remember me

When you come into your kingdom.

 

A73. GELOOF JIJ OOK?

Geloof jij ook in een wereld voor iedereen;

Zonder grenzen die beperken

Zonder zwakken, zonder sterken….

In een wereld om van te houden

Een wereld om van te houden.

 

Geloof jij ook in een wereld voor iedereen;

Zonder schoppen, zonder klappen

Zonder iemand te vertrappen….

In een wereld om van te houden

Een wereld om van te houden.

REFREIN:

Geloven is je vasthouden

Aan de gedachte, aan de droom;

Dat iedereen kan samenleven

En dansen rond de vredesboom.

 

Geloof jij ook dat je mens bent als iedereen

Dus niet groter, ook niet beter

Ook niet slimmer, een “betweter”

Maar een mens om van te houden,

Een mens om van te houden.

Geloof jij ook dat je mens bent als iedereen

Dus met liefde in je hart

En altijd in voor ’n nieuwe start

Dus een mens om van te houden,

Een mens om van te houden.

                                      REFREIN:

Geloof jij ook dat jezus was als iedereen;

Ons liet zien hoe je kunt leven

En juist groeien door te geven

Niemand minder of verheven

Dat we altijd weer vergeven;

Da’s een mens om van te houden

Ja, een mens om van te houden.

 

 

 

A74. GOD IS VREDE

 

Ik geef je een hand lieve mens

Ik sta naast je.

Ga met me mee.

God is vrede. God is vrede.

 

 

A75.  ZING GLORIA

 

Zing Gloria, in de taal die je is gegeven.

Groene aarde, blauwe zee:

breng Gods naam als een lied tot leven.

Vogels en vissen stemmen in

met het lied van het begin. (2x)

 

Zing Gloria, licht en donker, zij spelen samen.

Heel de schepping is een lied,

noemt de schepper met duizend namen.

Mensen en dieren stemmen in

met het lied van het begin. (2x)

 

Zing Gloria, in de taal die je is gegeven.

Mens van adem, vlees en bloed;

breng dit lied in jezelf tot leven.

Hemel en aarde stemmen in

met het lied van het begin. (2x)

 

A76. LAM GODS

 

Lam Gods dat wegneemt de zonden,

de zonden van de wereld,

ontferm U over ons.

Lam Gods dat wegneemt de zonden,

de zonden van de wereld,

geef ons de vrede.

A77.  VREDE, LAAT MAAR ZIEN

REFREIN:

Vrede, vrede, vrede, vrede, laat maar zien.

Vrede, vrede, vrede, laat maar zien.

 

Weet jij waar de vrede begint?

De vrede begint in je hart.

Als jij het laat zien,

dan maak je misschien

vandaag nog een gloednieuwe start.

                                               REFREIN:

Weet jij waar de vrede begint?

De vrede begint bij jezelf.

Als jij het laat zien,

dan geef je misschien,

in vrede al meer dan de helft.

                                               REFREIN:

Weet jij waar de vrede begint?

De vrede begint hier vandaag.

Wij laten het zien

en geven misschien,

het antwoord op een goeie vraag.

                                               REFREIN:

 

A78. AVÉ MARIA

Zie op ons neer, lieve moeder van de Heer.

Schenk ons uw zegen keer op keer.

Wees onze voorspraak bij de Heer,

ons vergevend telkens weer.

Sta ons nabij zij aan zij.

Avé Maria.

 

Gezegend zijt gij

onder de vrouwen, lieve maagd.

Geef ons uw liefde, troost en kracht,

verlos ons van schulden en straf.

Wees onze voorspraak bij de Heer,

Ons vergevend telkens weer.

Sta ons nabij zij aan zij.

Avé Maria.

 

Uw Jezus zijn wij toegewijd.

Die uit uw schoot geboren is,

Die met de Geest de Vader één

is door de eeuwen, eeuwen heen.

Wees onze voorspraak bij de Heer,

Ons vergevend telkens weer.

Sta ons nabij zij aan zij. Avé Maria.

A79. STA EVEN STIL

 

Sta even stil, sluit eens je ogen.

Kijk eens naar binnen, neem even de tijd.

Waar kom jij vandaan,

waar ga jij heen?

Waar kom jij vandaan,

waar ga jij heen?

 

 

A80. LICHT IN EEN DONKERE NACHT

 

Als licht in een donkere nacht

Als hoop in een moeilijke tijd,

Zo klinkt Gods woord dat wij horen.

 

A81. ALLELUIA

 

Alleluia, alleluia.

Hoor wat vroeger is gebeurd.

Alleluia, alleluia.

Hoor hoe God de aarde kleurt.

 

A82. IN LICHT EN DUISTER

 

Hoor ons bidden God en luister,

Wees nabij in licht en duister.

 

A83. BIDDEN WIJ GOD

 

Zolang ergens mensen als wij

hun leven niet vrij kunnen zijn

bidden wij God

wil ons horen.

 

A84. ZO KLINKT GODS WOORD

 

Een weg die je samen kunt gaan

Een teken: je bent niet alleen.

Zo klinkt Gods woord dat wij leven.

 

A85a. DIT IS GODS DROOM

 

Dit is Gods droom in een woord voor het leven.

Dit is geluk aan ons allen gegeven.

 

 

A85b. ALS BROOD VAN GOD

Als brood van God is Jezus gegeven,

Een woord van leven, wij danken, loven God.  

 

 

 

A86. DE KRACHT VAN UW LIEFDE

 

Heer ik kom tot U,

neem mijn hart, verander mij

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt

Dat als ik aan Uw voeten ben

trots en twijfel wijken

voor de kracht van Uw liefde.

 

REFREIN:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast heel dichtbij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind

gedragen door Uw geest

en de kracht van Uw liefde.

 

Heer kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en Uw liefde voelen diep in mij.

En Heer leer mij Uw wil

zodat ik U steeds dienen kan.

En elke dag mag leven

door de kracht van Uw liefde.

 

REFREIN:

 

A87. ZACHEÜS

Zacheüs is een kleine man

die telt en telt en telt.

En iedereen die langs hem loopt

betaalt hem heel veel geld.

REFREIN A:

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, wie ben jij?

Zacheüs, Zacheüs, hoor jij er wel bij?

 

Zacheüs wilde Jezus zien,

maar nee, dat lukt hem niet.

Dan klimt Zacheüs in een boom,

misschien dat hij hem ziet.

REFREIN A:

Als Jezus dan naar boven kijkt,

zegt hij: “Kom er toch bij.

Ik wil jouw gast zijn, in jouw huis!”

Wat is Zacheüs blij!

REFREIN B:

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, hoort erbij.

Zacheüs, Zacheüs, voelt zich nu ook vrij.

 

Zacheüs gaat het anders doen,

niet langer meer verkeerd.

Hij vraagt geen geld meer, maar hij geeft.

hij heeft zich omgekeerd.

REFREIN B:

 

A88. BE STILL FOR THE PRESENCE OF THE LORD

Be still for the presence of the Lord,

the Holy one is here.

Come, bow before Him now,

with reverence and fear.

In Him no sin is found,

we stand on holy ground.

Be still for the presence of the Lord,

the Holy one is here.

 

Be still for the glory of the Lord

is shining all around.

He burns with holy fire,

with splendour He is crowned.

How awesome is the sight,

our radiant King of light!

Be still for the glory of the Lord

is shining all around.

 

Be still for the power of the Lord

is moving in this place

He comes to cleanse and heal,

to minister His grace.

No work too hard for Him,

in faith receive from Him.

Be still for the power of the Lord

is moving in this place.

 

 

A89. EEN MOOIE DROOM !

 

Ik droomde vannacht van een nieuwe wereld

van mooie mensen om mij heen:

niemand ging schelden, zocht ruzie,

en niemand had een hart van steen!

 

Ik droomde vannacht van een nieuwe wereld

Van mooie mensen om mij heen:

In alle talen, alle kleuren,

en niemand die zomaar verdween.

 

En weet je wat het meest bijzonder was?

Die droom leek écht en heel dichtbij.

En weet je wat het meest bijzonder was?

Die droom ging over jou en over mij!

 

Ik droomde vannacht van een nieuwe wereld,

Van blije mensen om mij heen:

Niemand had honger, was dorstig;

Er was genoeg voor iedereen.

 

Ik droomde vannacht van een nieuwe wereld

Van blije mensen om mij heen:

Iedereen danste en speelde

in de zon die altijd scheen.  

 

En weet je wat het meest bijzonder was?

Die droom leek écht en heel dichtbij.

En weet je wat het meest bijzonder was?

Die droom ging over jou en over mij!

 

Ik droomde vannacht van een nieuwe wereld

Van jou en mij en iedereen.

Iedereen maakte de wereld

nog veel mooier dan voorheen

A89. MAKE ME A CHANNEL OF YOUR PEACE

Make me a channel of your peace
Where there is hatred let me bring love
Where there is injury, your pardon Lord
And where there is doubt, true faith in You.

Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

 

Make me a channel of your peace
Where there's despair in life let me bring hope
Where there is darkness, only light
And where there's sadness ever joy.

Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace
It is in pardoning that we are pardoned
It is in giving to all man that we receive
And in dying that we're born to eternal life.

 

 

A 95. Dank u voor deze nieuwe morgen

 

Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.

 

Dank U dat alle vogels zingen,

dank U voor elke boom in bloei.

Dank U voor zoveel goede dingen,

dank U dat ik groei.

 

Dank U dat U ons steeds wil sterken

Dank U dat U ons mensen kent.

Dank U dat U wilt laten merken

Dat U bij ons bent.

 

Dank U voor steun in moeilijkheden,

altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden,

die ik tegenkom.

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,

dank U dat ik nu weet daarvan!

Dank U, O God, ik wil U danken,

dat ik danken kan

 

 

A 96. ZONDER NAAM BESTA JE NIET

(mel: als de grote klokke luid)

 

Zonder naam besta je niet

en ben je niets, vertel nou eens iets.

 

Refrein:   Zeg mij je naam duizend keren  )

      zeg mij je naam, zeg je naam    )2X

 

Ik ga zeggen hoe je heet

ja hoe je heet, tot ieder het weet.   

Refrein:

 

'k zet je naam in stad en land

in stad en land, op schutting en wand.

Refrein:

 

'k zet een pijltje door je hart

en heel je smart, wordt halve smart. 

Refrein:

 

 

 

 

 

 

 

97. GOD ZAG DAT HET GOED WAS

 

In het begin toen de aarde nog woest was,

toen je geen hand voor ogen zag,

riep God het licht en het kwam uit het donker

’t donker was nacht en het licht werd de dag.

God zag dat het goed was: de eerste dag.

 

In het begin toen de tweede dag aanbrak

maakte God lucht, zo mooi en blauw.

God vond het goed en Hij was in de wolken

Hij gaf het naam: ’t Is de hemel voor jou.”

God zag dat het goed was: de tweede dag.

 

In het begin toen de derde dag aanbrak

dacht God: “Ik maak het brede strand.”

Zo kregen water en land elk hun plekje;

bomen en bloemen versierden het land.

God zag dat het goed was; de derde dag.

 

In het begin toen de vierde dag aanbrak,

riep God de zon: “Jij mag hier staan.

Jij mag de dag in het zonnetje zetten.”

En voor de nacht kwamen sterren en maan.

God zag dat het goed was: de vierde dag.

 

 

 

In het begin toen de vijfde dag aanbrak

zei God: “Ik wil de zee vol vis,

hoog in de lucht wil ik vliegende vogels.

Laat aan mij zien waar het leven voor is.”

God zag dat het goed was: de vijfde dag.

 

In het begin toen de zesde dag aanbrak,

dacht God: “Ik maak er dieren bij,

nu alles klaar is, de chaos geordend,

maak ik ook mensen, ze lijken op mij.”

God zag dat het goed was: de zesde dag.

 

In het begin toen de laatste dag aanbrak,

vond Hij het mooi en God was blij.

Zo schiep hij hemel en aarde en zeeën

en op de zevende dag rustte hij.

God zei: “Wij zijn vrij, deze laatste dag.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. HET LIED VAN FRANCISCUS

 

God, wij danken U voor een kring van dagen.

Voor broeder Zon, voor zijn dagelijks licht.

Voor zuster Maan en de sterren van verre,

cadeau voor de nacht: wat een prachtig gezicht.

 

God, wij danken U voor een kring van dagen.

Voor broeder Wind, voor de stilte en de storm.

Voor zuster Water zo zuiver en helder,

eenvoudig en rein en haar kracht zo enorm.

 

Bedankt voor broeder Vuur,

die de nacht in vuur en vlam zet.

Bedankt voor moeder Aarde

die verzorgt en voedsel geeft.

Voor al haar kind’ren, kleine en grote,

voor al wat leeft!

 

Bedankt voor de woestijn,

voor de boomgaard en de bergen.

Bedankt voor alle vruchten

en de bloemen die U geeft.

Voor alle vogels, vrolijke fluiters,

voor al wat leeft!

 

God wij danken U voor alles wat we kregen.

Wij willen U nog vragen: help ons God,

Door de kring van dagen,

Door die kring van dagen.

 

 

99. LAAT DE KIND’REN

      TOT MIJ KOMEN

 

Laat de kind'ren tot Mij komen,

alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot Mij komen,

niemand mag ze hind'ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind'ren open.

Laat ze allen groot en klein

bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot Mij komen

over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,

houdt ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor hen open.

Als ze aan een kind gelijk

bij Mij binnen lopen.

 

 

 

100. GOD ALS REISGENOOT

God, loop voor ons uit

om een goede weg te wijzen.

Sta achter ons, als steun in de rug

en omarm ons als een vriend.

Wees onder ons als we dreigen te vallen:

Vang ons dan op.

Woon in ons midden

En geef kracht voor alle dag

 

Sta om ons heen

als een muur die ons beschermt

tegen angst en zorgen.

Wees boven ons

Uw zon geeft ons warmte.

Verlicht ons met uw zegen.

Verlicht ons met Uw zegen

vandaag en morgen.

Ga nu zo met ons mee op al onze wegen.

Ga met ons mee.

Ga zo met ons mee op al onze wegen.

Ga met ons mee.

 

 

101. VERGEET MIJ NIET

Vergeet mij niet,

laat het verdriet niet winnen van het leven.

Vergeet mij niet.

Ik hoop dat ik je zoveel heb gegeven.

Dat jij mijn naam

voor altijd weet en nooit vergeet.

Dat jij mijn naam

voor altijd weet en nooit vergeet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. ZOALS GOD IS ER MEER ÉÉN

 

Refrein:

Zoals God is er maaréén

en Hij laat ons nooitalleen.

Houd van hem zoveel jekan,

want daar word je vrolijkvan!

 

Echt, dit moet je nooitvergeten.

Schrijf het op en lees hetvoor.

Laat aan heel de wereldweten:

God gaat altijd met onsdoor.

Op je arm kun je hetschrijven,

op je voorhoofd, op dedeur:

‘Ik wil altijd bij Hemblijven,

want Hij geeft mijn levenkleur.’

 

Schrijf het buiten op depoorten,

op de muren, op destraat:

‘Sinds de dag van mijngeboorte

is er Eén die naast mijstaat.’

Schrijf met stoepkrijt op depleinen,

met een stokje in hetzand.

Overal mag hetverschijnen,

laat het zien in heel hetland.

Refrein:

 

Schrijf het op beslagenspiegels,

in een brief en in dekrant.

Met wel honderd kleinekiezels,

of met schelpen op hetstrand.

In het stof opautoruiten;

schrijf het op waar je maarkan.

Schrijf het zelfs metpoedersuiker

op een bruineboterham.

 

Maak een poster of eenspandoek

voor de straat waarin jewoont.

Of borduur het in eenhanddoek,

zet het in jetelefoon.

Maak het zichtbaar in jeleven

dat je echt in Godgelooft.

Alles zal Hij aan onsgeven,

want Hij doet wat Hijbelooft.

                                    

Refrein:

Zoals God is er maaréén

en Hij laat ons nooitalleen.

Houd van hem zoveel jekan,

want daar word je vrolijkvan!

 

 

 

 

 

A103. HIER IN DIT HUIS

 

Hier in dit huis met deuren en ramen,

met muren en buren en tijd voor elkaar.

Hier komen wij samen om het leven te vieren.

Hier staat een stoel voor iedereen klaar.

 

REFREIN:

Hier in dit huis waar wij gast aan Gods tafel zijn,

eet en drink brood en wijn.

 

Hier in dit huis weet ik mij welkom.

Hier komen gasten om verder te gaan.

Als we eten en drinken is God in ons midden.

In bidden en zingen schuift Hij bij ons aan.

REFREIN:

Hier in dit huis, huis van traditie.

Hier klinken als nieuw verhalen van toen.

Verhalen van lijden, verhalen van liefde.

Zij leren ons nu het juiste te doen.

REFREIN:

Hier in dit huis, samen met velen,

komen wij samen in Jezus’naam.

Om in de maaltijd het wonder te delen.

Het leven dat God ons cadeau heeft gedaan.

REFREIN:

 

 

104. BEST FRIENDS FOREVER

Echte vrienden voor het leven,

niet voor zomaar of voor even,

nee, die zet je niet als vuilnis aan de straat.

Echte vrienden voor het leven,

blijven altijd vriendschap geven,

vriendschap sterker dan een muur,

een huis dat staat!

1.      Echte vrienden kunnen lachen,              delen tranen van verdriet.

2.      Echte vrienden gaan voor ’t beste,         want voor minder doen ze ’t niet.

3.      Echte vrienden en vertrouwen              horen logisch bij elkaar.

4.      Echte vrienden geven ruimte,                   zijn geen onafscheid’lijk paar.

5.      Echte vrienden kunnen praten                   en ook zwijgen als het moet.

6.      Echte vrienden zijn gelukkig                   als de ander ’t super doet.

Echte vrienden voor het leven,

Niet voor zomaar of voor even,

Nee, die zet je niet als vuilnis aan de straat.

Echte vrienden voor het leven,

Blijven altijd vriendschap geven,

Vriendschap sterker dan een muur,

Een huis dat staat!

Best friends forever, forever best friends! 2x

A105. MAG IK DAN BIJ JOU

 

Als de oorlog komt,

en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,

waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt

waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,

wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,

en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,

en ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,

en als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,

en ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij


Als het einde komt,

en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,

en als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?


108. ‘K STEL MIJN VERTROUWEN

'k stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God.

Want in Zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

Zijn vrede woont in mij

‘k zie naar Hem op en ‘k weet:

Hij is mij steeds nabij.

 

109. MY HEART GOES BOOM

Boom, boom, boom, boom,

Boom, boom, boom, boom,

 

Boom, boom, boom, boom,

Boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom,

Boom, boom. Boom

 

Boom, boom, boom,

My heart goes boom, boom, boom

Boom, boom, boom,

My heart goes boom, boom, boom.

 

I’m so happy it is of love

I’m so happy it is of love

 

110. BRENG ONS SAMEN

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  2x

 

111. WE DOEN HET SAMEN

Een dokter dacht in Kosovo

ik bouw een kinderhuis

voor alle wezen die er zijn

dan hebben ze een thuis

hij had alleen geen geld genoeg

toen kreeg hij een idee

hij zond een brief naar Nederland

daar zei men: wij doen mee

 

We doen het samen –

we gaan samen aan het werk

we doen het samen –

want samen zijn we sterk

we doen het samen –

dan gaat het lekker snel

want wat je niet alleen kunt –

kun je samen wel

 

Toen God zei: Noach bouw een ark

dacht Noach al meteen

dat is een hele klus voor mij

dat kan ik niet alleen

zijn zonen riepen: vader wacht

wij komen razendsnel

want wat je niet alleen kunt

kun je samen wel

We doen het samen….

 

Dus help wanneer je helpen kan

maak kleine dromen waar

wat iemand soms alleen niet lukt

lukt prima met elkaar

en als je iemand tegenkomt

die ’t even niet meer ziet

ga dan snel naar diegene toe

en zing voor hem dit lied

 

We doen het samen…. (2x)  

 

112. VREDE WENS IK JE TOE

 

Vrede wens ik je toe.

Liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden,

leef met zijn liefde.

Vrede wens ik je toe.

 

Zegen wens ik je toe.

Aandacht wens ik je toe.

Dat er mensen zijn

met wie je kunt delen.

Zegen wens ik je toe.

 

 

113. MET OPEN ARMEN
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

 

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

 

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

 

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

 

116. SONG OF PEACE

        DONA NOBIS PACEM

 

If I could have one wish come true

It would be peace for me and you.

Peace in our hearts and peace of mind.

Peace now and ever for all mankind.

So may our voices never cease:

So may we sing our songs of peace.

 

Dona nobis pacem.


117. VOOR WIE GELOOFT 

Solo:

Vele nachten lang

klonk ons gebed in stilte door.

Zongen wij een hoopvol lied,

zo vurig als de zon.

Nu zijn we niet meer bang,

al volgt ons volk

een moeizaam spoor,

’t volk verzette bergen

voor ’t wist dat het dat kon.

ALLEN:

Ooit wordt het wonder waar

voor wie gelooft.

Ons hoopvol vuur

wordt nooit gedoofd,

verwacht dat wonder maar.

Hef trots het hoofd.

Geloof dan is het wonder waar,

voor waar voor wie gelooft.

Solo :

Angst had ons verlamd,

want ons gebed leek onverhoord.

Hoop was als een vogel,

die vervaagde in de mist.

Nu is een vuur ontvlamd

en moedig hoopvol stap ik voort.

Spreek ik woorden

waarvan ik niet wist dat ik ze wist.

 

Ooit wordt het wonder waar….

 

ashira la Adonai, ki gaoh gah,

ashira la Adonai, ki gaoh gah
michamocha baelim Adonai
michamochane dar bakodesh
nachitah vechasdacha am zu galta,

nachitah vechasdacha am zu galta.
Ashira, ashira, ashira

ashira la Adonai, ki gaoh gah,

ashira la Adonai, ki gaoh gah
michamocha baelim adonai
michamochane dar bakodesh
nachitah vechasdacha am zu gatta,

nachitah vechasdacha am zu gatta,

Ashira, ashira, ashira

Ooit wordt het wonder waar ….

 

118   DIT IS DE DAG

Dit is de dag, dit is de dag,

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.

Wees daarom blij, wees daarom blij

En zing verheugd, en zing verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Wees daarom blij en zing verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

Die de Heer ons geeft.

 

otto jes djen, otto jes djen

ktoeru dou nam pan

ktoeru dou nam pan

wesselmu sjè, wesselmu sjè,

iera doei me sjè vvniem

iera doei me sjè vvniem

otto jes djen, ktoeru dou nam pan

wesselmu sjè, iera doei mu sjè vvniem

otto jes djen, otto jes djen

ktoere dou nam pan

 

Oto jest dzien, oto jest dzien.

Który dal nam Pan!

Który dal nam Pan!

Weselmy sie, Weselmy sie,

i radujmy sie nim!

i radujmy sie nim!

Oto jest dzien, który dal nam Pan!

Weselmy sie i radujmy sie nim!

Oto jest dzien, oto jest dzien.

Który dal nam Pan!

 

    

MUSICAL-LIEDJES

MORGEN - Annie

 

Nu schijnt ze nog vaag
maar morgen
komt de zon weer op dus wacht op morgen
als ze schijnt.

Dus denk ik vandaag,
aan morgen.
aan de zon en deze dag vol zorgen,
die verdwijnt.

Voelt de dag van
vandaag weer traag en eenzaam
ik sta op en ik kijk
gelijk....
vooruit....
Ooooooo

Dus denk ik vandaag,
aan morgen.
Elke dag verandert ooit in morgen,
dus ik lach.

Want morgen,
komt morgen.
Dus hoop ik, op morgen.
Dan komt er een nieuwe dag.

(Break)

Voelt de dag van
vandaag weer traag en eenzaam
ik sta op en ik kijk
gelijk...
vooruit..
Ooooooo

Dus denk ik vandaag,
aan morgen.
Elke dag verandert ooit in morgen,
dus ik lach.

Want morgen,
komt morgen.
Dus hoop ik, op morgen.
dan komt er een
nieuwe dag..

Want morgen,
komt morgen.
Dus hoop ik, op morgen.
dan komt er een
nieeeeeeeeeeeee...weeeeeeeee...daaaaaaaaaag!

 

 

SOL  DO  LA  FA  MI  DO  RE

SOL  DO  LA  FA  MI  DO  RE       

SOL DO LA  SI  DO RE DO

SOL DO LA  SI  DO RE DO

Leer de noten die je ziet

Dan zing jij straks ieder lied!

 

DO             denk maar aan domino

REE           een hertje in de wei

MI              de poes, die doet miauw

FA              familie, dat zijn wij

SOL            zo heet de Spaanse zon

LA              een lama in de zon

SI               sigaar uit Mexico

En dat brengt ons weer bij do!

 

ADIEU, VAARWEL Sound of Music

Ach wat klinkt ze toch droevig

onze klok in de hal

En de kerkklok heeft niet haar dag.

Bedroefd steekt ons vogeltje zijn kop om de hoek

En roept je heel van slag koekoek koekoek,koekoek

Ze lijken aangeslagen, nu het begint te dagen

Straks valt voor ons het doek.


Adieu, gegroet, auf wiedersehen, goodbye

Helaas, ik ga, 't is jammer, maar het moet
Good night, vaarwel, aufwiedersehen adieu

Salut bon soir voor u en jou en haar.

Tot kijk, tot ziens, salut, solong ,chiau, chiau,

Ik blijf en drink mijn eerste glas met jou.

Adieu goodbye wij groeten u vaarwel.

Ik ga en slaak een zucht en zeg vaarwel.

Vaarwel.

Ik lieg niet graag want ik ga liever wel.

En vliegensvlug verdwijn ook ik nu snel.

Als ’t donker wordt moet ik naar bed jawel.

Adieu goodbye aufwiedersehen vaarwel.

Vaarwel, vaarwel, vaarwel.

 

 

 

LAAT JE DROOM BESTAAN   Joseph

 

Met ogen dicht heb ik gekeken.

Zag de wolken breken en het licht ging aan.

 

Ik wist geen weg, maar iemand riep toch.

En de wereld sliep nog. Laat je droom bestaan.

 

Ik droeg mijn jas.          Ik droeg mijn jas

De kleuren gloeiden.      ah-ah-ah

En de bloemen bloeiden          ah-ah

op de bleke maan

 

Toen kwam de zon        Toen kwam de zon

nog half verborgen.       ah-ah-ah

Zo begon de morgen      ah-ah

laat je droom bestaan.

 

Een donderslag, een bliksemschicht.

Mijn gouden jas vloog uit het zicht.

De kleuren werden vaag en donker

En ik was alleen            Ah. Ah. Ah.

 

 

Mag ik terug                    Mag ik terug

naar lang geleden.                     Ah-ah-ah

naar een ander heden.     ah-ah

Ik heb ver te gaan.

 

De wereld wacht             De wereld wacht

en ’t licht zal doven.        Ah-ah-ah

Maar ik blijf geloven,      Ah-ah

laat je droom bestaan

 

                                        Laat je droom

                                        Laat je dromen

                                        Laat je droom

Laat je droom bestaan     Laat je droom bestaan   2x

 

 

 


Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Rosanne | Antwoord 11.02.2020 13:37

Hoi
Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik de bladmuziek van De wereld vraagt om recht en van Iedereen is welkom zou kunnen kopen. Ik kan het nergens vinden.

Rosanne 11.02.2020 22:46

Mijn email is roosje-16@hotmail.com

Agnes Bol 11.02.2020 22:18

Stuur mij een mailadres dan stuur ik het naar je op.

Zuzia | Antwoord 16.01.2020 13:36

Heb je de bladmuziek van A3? Mijn schoonmoeder heeft het nodig voor de kinderen voor communie. Mijn e-mail - zuzia.kulczak@gmail.com

Analisia Dias | Antwoord 28.07.2019 18:55

Lord Bubuza is een God op aarde .. Het was als een droom voor mij toen mijn man me vertelde dat het voorbij was tussen ons en een scheiding nodig had, Richard was de liefde van mijn leven en we houden van elkaar tot het moment dat we niet kunnen blijven t

E. Vaassen-Schwengle | Antwoord 17.05.2019 10:45

ik ben op zoek naar de bladmuziek van "goede God" (A6)
weet u hoe ik hier aan kan komen?

Rianne van der Nagel-Meter | Antwoord 04.10.2018 10:57

Graag zou ik ook de piano- of orgelsetting van het lied 'Onderweg' (A8) ontvangen.
Mijn emailadres is predikant@kruispuntlinschoten.nl
Groet, Rianne

Agnes Bol | Antwoord 13.09.2018 14:01

Ik ga mijn best doen!

Bombart Marina | Antwoord 09.09.2018 22:35

Heb je de bladmuziek van : A8 : onderweg.
Ben zelf dirigent in Aalst en Liedekerke (Belgie)
Een pdf bestandje is goed, daar kan ik het mee doen. dank, marina

marinabombart 19.07.2019 10:26

mijn mailadres : marinabombart11@hotmail.com

voor liedje : onderweg.
Dank je wel, marina

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

04.11 | 20:24

Beste Agnes Bol,
ik ben op zoek naar de bladmuziek of herkomst van een lied, waarvan ik de tekst tussen jullie repertoire vond. Het gaat om nummer A78 Ave Maria

...
11.02 | 22:46

Mijn email is roosje-16@hotmail.com

...
11.02 | 22:18

Stuur mij een mailadres dan stuur ik het naar je op.

...
11.02 | 13:37

Hoi
Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik de bladmuziek van De wereld vraagt om recht en van Iedereen is welkom zou kunnen kopen. Ik kan het nergens vinden.

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE